Tematikus lapok

A tematikus lapok műfaja elsősorban a képeslapkiadás kezdeti időszakában volt népszerű. Ekkor a képeslap egyfajta tömegkommunikációs szerepet is betöltött, hisz minden jelentős és néha kevésbé fontos eseményről képeslapot is adtak ki. (pl. Rákóczi újratemetése Kassán, hadgyakorlatok, a királyi család tagjainak látogatásai, de még az edelényi rablógyilkosság színhelyét is méltónak ítélték a megörökítésre).
Szinte felmérhetetlen az a témagazdagság, amely ezt a gyűjteményegységet jellemzi. Csak a legfontosabb kategóriákat kiragadva itt tároljuk a történelmi, a különböző eseményeket bemutató (kiállítások, vásárok, tűzesetek, földrengések, katasztrófák), a gazdasági (mezőgazdaság, ipar, közlekedés), a néprajzi (külföldi, magyar – tájegységek, települések, jellemző tevékenységek - szántás vetés, szüret, hímzés stb.), természettudományi (állatok fajonként, nővények, barlangok, bányák), a híres embereket (írók, költők, zeneszerzők, színészek) ábrázoló képeslapokat.

A Zempléni Múzeum infrastrukturális fejlesztése az Európai Unió Európai Strukturális és Beruházási Alapok Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programja  
(TIOP-1.2.1.A1-15/1-2015-0021)
által valósult meg.

© 2016 Zempléni Múzeum. All Rights Reserved.